RenO Twente

45KW Uitpakmachine

Een 45Kw Uitpakmachine. Deze zorgt ervoor dat verpakkingsmaterialen gescheiden worden van restproducten zonder de verpakking te vergruizen.