Werking van pompenrevisie

Het reviseren van pompen is een ingewikkeld proces waarbij een pomp gedemonteerd, geïnspecteerd en weer gemonteerd wordt om de pomp weer optimaal te laten functioneren. Een pomp wordt vooral gereviseerd wanneer de prestaties van de pomp niet meer voldoen aan de gestelde waarden. Een revisie moet ervoor zorgen dat de pomp wel weer aan de gestelde waarde voldoet.

Handelingen bij een pompenrevisie

Wanneer een pomp niet meer volgens de gestelde waarden functioneert, wordt er vaak besloten om de pomp te reviseren. Eerst wordt de pomp gedemonteerd en daarna wordt de pomp geïnspecteerd en worden de passingen en toleranties van de pompen gemeten en genoteerd. Zodra men weet wat er mis is met de pomp, wordt er gekeken hoe dit opgelost kan worden en of hier extra onderdelen voor nodig zijn. Nadat de pomp is gereviseerd, worden er nog twee punts- en drie puntsmetingen gedaan om te controleren of de pomp weer volgens de gestelde waarden functioneert en kan de pomp weer gemonteerd worden.

Pompenrevisie en -reparatie in Twente

Er wordt vaak gedacht dat pompen reviseren en repareren hetzelfde is, maar dat is het niet. Bij het repareren van een pomp, is de pomp kapot en functioneert de pomp niet meer. Er wordt dan gekeken naar welk onderdeel van de pomp kapot is en dit wordt gerepareerd. Bij een pomprevisie functioneert de pomp nog wel, maar presteert de pomp niet meer aan de gestelde waarden. Wanneer dit het geval is, wordt er gekeken naar welk onderdeel van de pomp slecht presteert en wordt de pomp gereviseerd. Als een pomp gerepareerd wordt, functioneert de pomp niet meer en zorgt de reparatie ervoor dat de pomp wel weer functioneert. Terwijl als een pomp gereviseerd wordt, functioneert de pomp niet volgens de gestelde waarden en zorgt de revisie ervoor dat de pomp wel weer volgens de gestelde waarde functioneert.

Het reviseren van pompen

Een pomp wordt snel gereviseerd wanneer de pomp niet meer optimaal functioneert. Een revisie moet ervoor zorgen dat de pomp dat wel doet. De grootste voordeel van een pompenrevisie is dat de productiviteit van de pomp weer omhoog gaat, doordat de pomp weer optimaal presteert. Een pompenrevisie kan dus heel handig zijn wanner de pomp niet meer goed functioneert.