Handelingen van Elektromotoren

Een onderdeel reviseren is eigenlijk het controleren, onderzoeken en verbeteren van dat onderdeel. Wanneer men een elektromotor wilt reviseren wordt de motor dus gecontroleerd, onderzocht en verbeterd. Men reviseert de elektromotor om zo de prestatie van deze motor te verbeteren. Daarom besluiten bedrijven vaak om dit onderdeel te reviseren.

Werking van elektromotoren

Elektromotoren zijn vooral bedoelt om een ander onderdeel te laten bewegen. Hiervoor is het belangrijkste onderdeel van een elektromotor een magneet. Tussen de twee polen van de magneet zit een spoel waar stroom doorheen loopt. Deze spoel is via een sleepcontact verbonden aan het onderdeel moet bewegen. Het magnetische veld van de magneten zorgt ervoor dat de spoel gaat draaien. Deze elektromotoren zijn in verschillende groottes en maten, elektromotoren zitten namelijk in ventilatoren, maar ook in grote machines zoals treinen. Hoewel deze elektromotoren veel verschillen van grootte, deze elektromotoren werken in principe hetzelfde.

Revisie van elektromotoren in Twente

Om de elektromotor goed te laten werken zijn de belangrijkste onderdelen de magneet en de spoel. Doordat de magneet een magnetisch veld creëert, draait de spoel en wordt er een actie in gang gezet. Zodra de spoel niet meer goed werkt of de magnetisch veld is niet krachtig meer, zal de elektromotor gereviseerd moeten worden om de motor weer optimaal te laten presteren. Bij de revisie zal er gekeken worden wat er mis is met de magneet of met de spoel zodat hierop een oplossing gevonden kan worden. Zodra de oplossing hierop gevonden is, werkt de elektromotor weer optimaal.

Belang van revisie

Wanneer een elektromotor niet meer goed functioneert, kan men ervoor kiezen om de elektromotor te reviseren. Het reviseren van de elektromotor kost minder geld dan vervanging en zorgt voor hetzelfde resultaat. De revisie zal ervoor zorgen dat de elektromotor weer optimaal functioneert zodat er geen tijd verloren zal gaan